NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ WEBSITE?

Các thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký nếu thương nhân, tổ chức đó tiến hành:

1) Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau:   

. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.

2) Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI TIẾN HÀNH THÔNG BÁO WEBSITE?

– Tất cả các thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành thông báo với Bộ Công Thương về các website TMĐT bán hàng do chính thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

xem thêm:

Bài viết liên quan
Google Ads Bảng giá Lý do nên chọn chúng tôi ? Quy trình quảng cáo Liên hệ nhận báo giá