Giới thiệu timomedia - Công ty công nghệ SKT

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của Online Marketing, Timo Media mang đến các giải pháp Marketing online toàn diện – xây dựng và triển khai chiến lược Online Marketing  bài bản cho thương hiệu hoặc cho từng dự án, mảng sản phẩm, dịch vụ, chương trình riêng biệt.
Bước 1: Phân tích: Phân tích hiện trạng ứng dụng online marketing của doanh nghiệp…
Bước 2: Xác định mục tiêu truyền thông Xác định mục tiêu truyền thông…
Bước 3: Xác định đối tượng, thời gian, ngân sách truyền thông…
Bước 4: Xây dựng thông điệp truyền thông…
Bước 5: Lựa chọn kênh Online Marketing…(Thiết kế website, quảng cáo online, tiếp thị liên kết…)

John Smith

Project Manager

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Michael Dennis

Creative Director

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Sarah Michelle

Creative Staff

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Katty Wilson

Project Manager

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Customer Says