Hướng dẫn

Home » Hướng dẫn

THÊM SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu quản trị chọn Sản Phẩm > Thêm Mới

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm như bên dưới:

Bước 3: Chọn danh mục sản phẩm cho sản phẩm ở cột bên phải, và giá cho sản phẩm ở bên trái phía dưới:

Nếu muốn quản lý kho hàng hay số lượng hàng hoá còn trong kho thì nhấn vào nút kiểm kê kho hàng:

Bước 4: Điền mô tả ngắn và ảnh đại diện + album ảnh cho sản phẩm:

Bước 5: Nhấn nút Đăng Bài Viết bên trên cùng phía bên phải để đăng sản phẩm mới

SỬA SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu Sản phẩm chọn 1 sản phẩm bất kỳ để sửa.

Bước 2: Sửa thông tin giống như lúc up sản phẩm mới sau đó nhấn nút Cập Nhật để hoàn thành.

XOÁ SẢN PHẨM

Từ menu Sản Phẩm chọn sản phẩm cần xoá nhấn Xoá tạm để xoá sản phẩm. Sản phẩm sau khi xoá sẽ bị xoá vào thùng rác để có thể khôi phục nếu xoá nhầm.

Hotline: 0932.325.681
Nhắn tin facebook Zalo: 0932.325.681 SMS: 0932.325.681