Hướng dẫn thêm sản phẩm,danh mục sp wordpress

THÊM DANH MỤC SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu quản trị chọn Sản Phẩm > Danh Mục

Bước 2: Nhập thông tin như hình:

Bước 3: Nhấn nút Thêm danh mục mới để thêm danh mục

SỬA DANH MỤC SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu quản trị chọn Sản Phẩm > Danh Mục

Bước 2: Chọn danh mục cần sửa rồi sửa thông tin như tạo danh mục mới:

Bước 3: Nhấp Cập nhật để lưu lại

SỬA DANH MỤC SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu quản trị chọn Sản Phẩm > Danh Mục

Bước 2: Chọn danh mục cần xóa rồi nhấn Xóa:

THÊM SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu quản trị chọn Sản Phẩm > Thêm Mới

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm như bên dưới:

Bước 3: Chọn danh mục sản phẩm cho sản phẩm ở cột bên phải, và giá cho sản phẩm ở bên trái phía dưới:

Nếu muốn quản lý kho hàng hay số lượng hàng hoá còn trong kho thì nhấn vào nút kiểm kê kho hàng:

Bước 4: Điền mô tả ngắn và ảnh đại diện + album ảnh cho sản phẩm:

Bước 5: Nhấn nút Đăng Bài Viết bên trên cùng phía bên phải để đăng sản phẩm mới

SỬA SẢN PHẨM

Bước 1: Từ menu Sản phẩm chọn 1 sản phẩm bất kỳ để sửa.

Bước 2: Sửa thông tin giống như lúc up sản phẩm mới sau đó nhấn nút Cập Nhật để hoàn thành.

XOÁ SẢN PHẨM

Từ menu Sản Phẩm chọn sản phẩm cần xoá nhấn Xoá tạm để xoá sản phẩm. Sản phẩm sau khi xoá sẽ bị xoá vào thùng rác để có thể khôi phục nếu xoá nhầm.

Bài viết liên quan
Google Ads Bảng giá Lý do nên chọn chúng tôi ? Quy trình quảng cáo Liên hệ nhận báo giá