Hướng dẫn thêm, sửa, xoá bài viết +danh mục

Hướng dẫn thêm bài viết trên wordpress, sửa, xoá bài viết, thêm chuyên mục bài viết trên wordpress.

THÊM CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT

Từ Menu Bài viết chọn Chuyên mục sau đó nhập thông tin như ảnh và nhấn nút Tthêm chuyên mục:

SỬA CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT

Từ Menu Bài viết chọn Chuyên mục chọn chuyên mục cần sửa, nhập nội dung và nhấn Cập Nhật để lưu

XÓA CHUYÊN MỤC BÀI VIẾT

Từ Menu Bài viết chọn Chuyên mục chọn chuyên mục cần xóa sau đó nhấn Xóa:

THÊM TIN TỨC

Bước 1: Từ giao diện admin, chọn menu Bài viết chọn Viết bài mới như hình:

Bước 2: Nhập thông tin của bài viết như hình:

Bước 3: Chọn ảnh đại diện cho bài viết và đăng bài.

SỬA TIN TỨC

Bước 1: Từ giao diện admin, chọn menu Bài viết chọn bài viết bất kỳ để sửa:

Bước 2: Nhập thông tin bài viết như bước thêm tin tức rồi lưu lại

XÓA TIN TỨC

Từ giao diện admin, chọn menu Bài viết chọn xóa tạm để xóa bài viết. Bài viết sau khi xóa sẽ được chuyển đến thùng rác để có thể khôi phục nếu xóa nhầm:

Có thể xóa nhiều bài một lúc bằng cách tích chọn nhiều bài viết rồi chọn tác vụ Bỏ vào thùng rác rồi chọn Áp dụng

Bài viết liên quan
Google Ads Bảng giá Lý do nên chọn chúng tôi ? Quy trình quảng cáo Liên hệ nhận báo giá